Hoa Binh News
Hơn 100 anh chị em CBCNV Hòa Bình đã tham gia đi bộ đồng hành ...
Sáng 8/1/2015, Hòa Bình đã khởi công dự án The Ascent Condominiums tại địa chỉ số 58 đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.